باشهدیشب که تنها بودم یکی اومد خونمون

درها رو بسته بودم شاید که لیلا باشه

خیلی به من ستم کرد دخترک بی وفا

اینها باید عبرتی  برای فردا باشه

دیگه دوسش ندارم لیلای بی وفا رو

قهرم و قهرم باهاش تا دنیا دنیا باشه

تنهایی بد دردیه اینو خودم می فهمم

فک میکنم که اون هم حقشه تنها باشه

اگه چرنده شعرام به بنده ایراد نگیر

دنبال شعر خوبم شعری که زیبا باشه

 

منبع اصلی مطلب : زخمه
برچسب ها : باشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :